ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เกียรติคุณ

การรับเกียรติคุณเป็นไปตามหลักสูตร และ รายวิชาที่กำหนดไว้ ให้เมื่อผู้เรียนสามารถเรียนได้จนจบครบทั้งหลักสูตรนั้นๆ แล้วจะรับเกียรติบัตร เพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายวิชาที่ โครงการ Learn AI เป็นผู้จัดเตรียมให้